Mosty – Mosty Królewskie w Pile

Mosty Królewskie w Pile

Budowa obiektów mostowych w ciągu obwodnicy Pily: Trójprzęsłowy most MG 1 w km 2+708,54, Czteroprzęslowa estakada EG 2 w km 2+867,30, Jednoprzęsłowy most MG 3 w km 3+000,81

INWESTOR: URZĄD MIASTA PIŁY

WYKONAWCA: POL-DRÓG Piła (w konsorcjum z POL-DRÓG Wałcz i Firmą
„GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.)

KOSZT INWESTYCJI: 43 114 811 PLN

DŁUGOŚĆ/POWIERZCHNIA: 1 742 mb

 

ZAKRES PRAC:

ROBOTY MOSTOWE: Trójprzęsłowy most MG 1 o długości 84,0 m: Ustrój nośny to konstrukcja zespolona,
6 dźwigarów stalowych o zmiennej wysokości zespolonych z płytą żelbetową; czteroprzęsłowa estakada EG
2 o długości 70,00 m: konstrukcja płytowa ciągła żelbetowa; jednoprzęsłowy most MG 3 o długości 32,0 m:
konstrukcja dwudźwigarowa z betonu sprężonego o wysokości konstrukcyjnej 90 m.