Mosty – Obiekty mostowe – Wyrzysk

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

WYKONAWCA: POL-DRÓG Piła (w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Robót Mostowych „MOSTY
– ŁÓDŹ” S.A. i Firmą „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o.)

KOSZT INWESTYCJI: 165 532 027 PLN

DŁUGOŚĆ/POWIERZCHNIA: 186 mb

Obiekty mostowe wzdłuż Obwodnicy Wyrzyska

Budowa 6 obiektów mostowych w ciągu obwodnicy Wyrzyska
o rozpiętości: 66 m, 247,3 m, 67,88 m, 663,78 m, 15 m, 66 m

ZAKRES PRAC:

ROBOTY MOSTOWE:
Obiekt mostowy nr 1 o rozpiętości 66,00 m:
Schemat statyczny stanowi czteroprzęsłowa ciągła belka statycznie niewyznaczalna. Przęsła o konstrukcji
zespolonej-strunobetonowe belki prefabrykowane typu T + uciąglenie poprzecznicami monolitycznymi oraz
płytą pomostową wykonywaną „na mokro”. Przęsła oparte na podporach za pośrednictwem łożysk garnkowych.
Każdą podporę pośrednią stanowią 3 słupy wychodzące ze wspólnej ławy fundamentowej i połączone w głowicy
oczepem. Przyczółki pełnościenne ze skrzydłami podwieszonymi. Posadowienie podpór pośrednie na palach
wierconych Ø1OO cm.

2. Obiekt mostowy nr 2 o rozpiętości 247,30 m:
Schemat statyczny na pięcioprzęsłowej belce ciągłej. Przęsło o konstrukcji stalowej skrzynkowej zespolonej
z żelbetową płytą współpracującą wykonywaną „na mokro”. Przęsło oparte na podporach za pośrednictwem
łożysk garnkowych. Podpory pośrednie są słupowe, żelbetowe o stałej szerokości, zmiennej grubości. Przyczółki
skrzyniowe, żelbetowe ze skrzydłami opartymi na fundamencie. Posadowienie podpór pośrednie na palach
wierconych Ø15O cm.

3. Obiekt mostowy nr 3 o rozpiętości 67,88 m:
Schemat statyczny stanowi czteroprzęsłowa ciągła belka statycznie niewyznaczalna. Przęsła o konstrukcji
zespolonej-strunobetonowe belki prefabrykowane typu T + uciąglenie poprzecznicami monolitycznymi oraz
płytą pomostową wykonywaną „na mokro”. Przęsła oparte na podporach za pośrednictwem łożysk garnkowych.
Każdą podporę pośrednią stanowią 3 słupy wychodzące ze wspólnej ławy fundamentowej i połączone w głowicy
oczepem. Przyczółki pełnościenne ze skrzydłami podwieszonymi. Posadowienie podpór pośrednie na palach
wierconych Ø1OO cm.

4. Obiekt mostowy nr 4 o rozpiętości 66,78 m:
Schemat statyczny stanowi czteroprzęsłowa ciągła belka statycznie niewyznaczalna. Przęsła o konstrukcji
zespolonej-strunobetonowe belki prefabrykowane typu T + uciąglenie poprzecznicami monolitycznymi oraz
płytą pomostową wykonywaną „na mokro”. Przęsła oparte na podporach za pośrednictwem łożysk garnkowych.
Każdą podporę pośrednią stanowią 3 słupy wychodzące ze wspólnej ławy fundamentowej i połączone w głowicy
oczepem. Przyczółki pełnościenne ze skrzydłami podwieszonymi. Posadowienie podpór pośrednie na palach
wierconych Ø1OO cm.

5. Obiekt mostowy nr 5 o rozpiętości 15,00 m:
Schemat statyczny stanowi jednoprzęsłowa belka wolnopodparta. Przęsło o konstrukcji zespolonejstrunobetonowe
belki prefabrykowane typu T. Oparcie belek zrealizowano monolitycznymi poprzecznicami
zlokalizowanymi na przyczółkami. Belki zespolone z żelbetową płytą pomostową wykonywaną „na mokro”.
Przęsło oparte na podporach za pośrednictwem łożysk garnkowych. Przyczółki pełnościenne ze skrzydłami
podwieszonymi. Posadowienie podpór pośrednie na palach wierconych Ø1OO cm.

6. Obiekt mostowy nr 6 o rozpiętości 66,00 m:
Obiekt mostowy cztero przęsłowy o rozpiętości 15 m + 18 m + 18 m + 15 m. Przęsła o konstrukcji zespolonejstrunobetonowe
belki prefabrykowane typu T + uciąglenie poprzecznicami monolitycznymi oraz płytą pomostową
wykonywaną „na mokro”.