Miejskie – Elektrownia

Budowa elektrowni wiatrowej

Budowa farmy wiatrowej w miejscowości Radostowo (gmina Subkowy, woj. pomorskie)

WYKONAWCA: POL-DRÓG Gdańsk (w konsorcjum z PBE ELBUD
GDANSK S.A. i Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Technicznym
TELTOR-POL Północ S.A.)

KOSZT INWESTYCJI: 9 057 000 PLN

 

ZAKRES PRAC:


ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: Usunięcie przeszkód terenowych i kolizji znajdujących się na trasie transportu
elementów turbin wiatrowych od miejsca skrzyżowania drogi krajowej z drogą wojewódzką w kierunku terenu
farmy wiatrowej.

ROBOTY INŻYNIERYJNE: Budowa dróg dojazdowych; budowa zjazdów z dróg publicznych; budowa placów
montażowych; budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Radostowo.

INFRASTRUKTURA: Budowa linii kablowych SN 15kV i światłowodowych wraz z kanalizacją teletechniczną;
zaprojektowanie i wykonanie systemu pomiaru zielonej energii w Turbinach Wiatrowych; zaprojektowanie
i wykonanie systemu kompensacji mocy biernej; usunięcie kolizji istniejącej linii SN 15kV z jedną projektowaną
elektrownią wiatrową.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: Wykonanie centrum sterowania farmą z pomieszczeniem magazynowym,
w tym wykonanie budynku wraz z przyłączem elektrycznym i światłowodowym, ogrodzeniem i opcjonalnie –
stanowiskiem kompensacji mocy biernej.

UTRZYMANIE: Utrzymanie drogi powiatowej w miejscowości Radostowo przez cały okres budowy.