Miejskie

Modernizacja serca turystycznego Sopotu
Rewitalizacja Rynku miasta Świecia
Rewitalizacja centrum Łeby
Budowa Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego we Wrocławiu
Przebudowa Systemu Komunikacji Miejskiej w Jelitkowie
Budowa elektrowni wiatrowej