Miejskie – Rewitalizacja Świecia

Rewitalizacja Rynku miasta Świecia

Rewitalizacji miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego 
i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności
i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej

INWESTOR: UM Świecie

WYKONAWCA: POL-DRÓG Gdańsk (w konsorcjum z POL-DRÓG Piła)

KOSZT INWESTYCJI: 16 994 079 PLN

DŁUGOŚĆ/POWIERZCHNIA: 18 828 mb

 

ZAKRES PRAC:


ROBOTY NAWIERZCHNIOWE: Kompleksowa rewitalizacja 2 placów miejskich oraz przyległych do nich ulic
wewnątrz centralnego obszaru XIX – wiecznego Śródmieścia; ułożenie chodników z kostki granitowej
na powierzchni blisko 3000 m2, chodników z płyt granitowych o powierzchni blisko 5000 m2
oraz jezdni z kostki kamiennej paryskiej granitowej na powierzchni blisko 7000 m2.

INFRASTRUKTURA: Modernizacja sieci gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz
przyłączy energetycznych.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: Wykonanie unikatowej fontanny w formie dwóch niecek, dopełnionych świetlnymi
i wodnymi efektami; montaż nowoczesnej toalety miejskiej na Małym Rynku; montaż monitoringu dla Straży
Miejskiej; nasadzenie zieleni oraz wyposażenie w małą architekturę w formie: ławki, kosze

WYZWANIA + INNWACYJNE TECHNOLOGIE: Prace nad rewitalizacją trwały prawie 2 lata i prowadzone były pod
nadzorem archeologicznym oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków – teren Małego i Dużego Rynku położony
jest w strefie A ochrony konserwatorskiej. Prace wymagały precyzji i dokładności. Ułożona została kostka paryska
spoinowana fugą cementową. Całość robót została wykonana z materiałów kamiennych z wkomponowaniem, na placu
Dużego Rynku, istniejących już płyt kamienno-betonowych.