Miejskie – Szyny – Jelitkowo

Przebudowa Systemu Komunikacji Miejskiej w Jelitkowie

Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla Zadania 3.8. Przebudowa torowisk w ul. Pomorskiej i na Pętli Jelitkowo na odcinku od ul. Chłopskiej do Pętli Jelitkowo; w ramach Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III A

INWESTOR: Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o

WYKONAWCA: POL-DRÓG Gdańsk

KOSZT INWESTYCJI: 18 842 238 PLN

DŁUGOŚĆ/POWIERZCHNIA: 1290 mb

 

ZAKRES PRAC:


ROBOTY TOROWE: Wykonanie nawierzchni torowej, przystanków oraz słupów trakcyjnych i lamp
oświetleniowych.

INFRASTRUKTURA: Wykonanie kanalizacji deszczowej, wodociągowej i teletechnicznej; przebudowa gazociągu.

WYZWANIA + INNWACYJNE TECHNOLOGIE: Prace zostały wykonane w terminie 4 miesięcy oraz były realizowane
w okresie jesienno-zimowym.