Miejskie – Sopot

Modernizacja serca turystycznego Sopotu

Przebudowa Placu Przyjaciół i Placu Zdrojowego w Sopocie

INWESTOR: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

WYKONAWCA: POL-DRÓG Gdańsk

KOSZT INWESTYCJI: 10 641 234 PLN

DŁUGOŚĆ/POWIERZCHNIA: 13 000 m2

ZAKRES PRAC:

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE: Wykonanie nawierzchni granitowej na przestrzeni 13 tys. m2 w klasie obciążenia
D400 o powtarzalnym wzorze z płyt o 6 wymiarach; impregnacja oraz zaspoinowanie spoiną żywiczną
nawierzchni placu.

INFRASTRUKTURA: Odwodnienie Placu przy użyciu systemu odwodnień liniowych o łącznej długości
przekraczającej 500 mb; przebudowa kanalizacji deszczowej z elementami kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociągowej.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: Montaż oświetlenia oraz podświetlenie 39 drzew z wykorzystaniem opraw
LED RGB; rozmieszczenie 30 stanowisk pod nasadzenia drzew w systemie Greenleaf Arborsystem; instalacja
sterowanego systemu nawadniania drzew i elementów zieleni; wykonanie kamiennych okładziny ścian tunelu,
przyległych do Placu oraz montaż elementów małej architektury.

WYZWANIA + INNWACYJNE TECHNOLOGIE: Prace realizowane były w samym sercu kurortu u zwieńczenia ulicy
Bohaterów Monte Cassino, przed wejściem na teren sopockiego molo. Przez cały czas trwania inwestycji wykonawca
zobowiązany był zapewnić dostęp do wszystkich lokali na Placu. Zastosowano do produkcji płyt surowiec kamienny
wydobywany tylko w dwóch kopalniach na świecie – szary granit (Zimnik) wydobywany jest na południu Polski
a charakterystycznie czerwonawy granit Lieto-Red wydobywany jest w Finlandii. Nawierzchnia na Placu ułożona została
w powtarzalny wzór kwadratowego pola o powierzchni 25 m2, na który składały się płyty o sześciu różnych wymiarach.
Wymagało to utrzymania linii i kątów prostych na całej powierzchni Placu, pomimo zmiennych spadków podłużnych
i poprzecznych. Ustawienie odwodnień liniowych na ławach betonowych odbywało się przed ułożeniem nawierzchni
i wymagało od wykonawcy precyzji, tak aby można było wpasować się ze wzorem w układ odwodnień. Zastosowano
30 stanowisk pod nasadzenia drzew w systemie Greenleaf Arborsystem – jest to nowoczesne, zaawansowane
rozwiązanie, pozwalające na wprowadzanie drzew nawet w najbardziej niesprzyjające miejsca, które pozwala
zabezpieczyć budynki i infrastrukturę techniczną przed szkodliwym działaniem systemu korzeniowego.