Miejskie – Szyny – Wrocław

Budowa Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego we Wrocławiu

Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego; Tworzenie Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego w Aglomeracji wrocławskiej poprzez przebudowę torowiska na ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego; Modernizacja sieci wodociągowej

INWESTOR: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

WYKONAWCA: POL-DRÓG Dolny Śląsk (w konsorcjum z BICKHARD
BAU POLSKA i Zakładem Sieci i Zasilania Wrocławia)

KOSZT INWESTYCJI: 36 027 090 PLN

DŁUGOŚĆ/POWIERZCHNIA:
dł. ul. 92,6 m.
Sieć wod. dł. 815,9 m ø300-400
dł. torowiska tramwajowego 1 849 m

 

ZAKRES PRAC:


ROBOTY DROGOWE: Całkowita wymiana konstrukcji jezdni.

ROBOTY TOROWE: Kompleksowa przebudowa torowiska trakcyjnej sieci tramwajowej.

INFRASTRUKTURA: Przebudowa sieci wodociągowej ø300-400; przebudowa sieci kanalizacyjnej;
zabezpieczenie sieci ciepłowniczej; przebudowa sieci teletechnicznej.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: Budowa sygnalizacji świetlnej; przebudowa oświetlenia ulicznego; ułożenie
chodników i ścieżek rowerowych; nasadzenia zieleni – trawniki, drzewka, krzewy.