Miejskie – Łeba

Rewitalizacja centrum Łeby

Przebudowa ul. Kościuszki w Łebie – rewitalizacja historycznego centrum miasta Łeby

INWESTOR: Gmina Miejska Łeba

WYKONAWCA: POL-DRÓG Chojnice

KOSZT INWESTYCJI: 6 617 560 PLN

DŁUGOŚĆ/POWIERZCHNIA: 7660 m2 / dł 400 mb

 

ZAKRES PRAC:


ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy – branża
drogowa, elektryczna, sanitarna, monitoring, zieleń i mała architektura oraz wykonanie robót rozbiórkowych
i przygotowawczych.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE: Wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego i ławy betonowej
144 m3; ułożenie ścieków z kostki nieregularnej w 3 rzędach oraz nawierzchni z kostki kamiennej, kostki
kamiennej rzędowe i graniotwej; wykonanie chodników u schodów z płyt kamiennych.

INFRASTRUKTURA: Wykonanie kompleksowych robót wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, w tym
montaż i stawianie słupów oświetleniowych.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: Wykonanie robót teletechnicznych; montaż kamer i stacji obsługi monitoringu wraz
z uruchomieniem monitoringu; nasadzenie zieleni i montaż małej architektury, w tym wycinka drzew, nasadzenie
krzewów i drzew, montaż ławek i koszy na śmieci oraz metalowego obramowanie zieleni;
montaż oznakowanie pionowe.