Przebudowa DK-22

POL-DRÓG Drawsko Pomorskie złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku od granicy województwa wielkopolskiego do Jastrowia.

Wybrana przez GDDKiA oferta jest warta 29,5 mln zł. 

Prace na długości ok. 14,981 km będą obejmowały :

  •  wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi oraz przywrócenie równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowego pakietu warstw bitumicznych,
  • remont poboczy – wykonanie umocnionych poboczy,
  • remont istniejących skrzyżowań (z wykonaniem pasów lewoskrętów),
  • remont nawierzchni istniejących zatok autobusowych wraz z nawierzchnią peronów,
  • remont nawierzchni zjazdów,
  • odtworzenie istniejącego sposobu odwodnienia pasa drogowego (oczyszczenie rowów drogowych, odtworzenie ścieków betonowych przy krawędzi jezdni),
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • montaż nowych stalowych barier ochronnych.

Korzyści, jakie wynikną z prac budowlanych to między innymi poprawa komfortu i płynności jazdy, a tym samym zdecydowana poprawa bezpieczeństwa ruchu.